Bảo hiểm là tấm lá chắn cho nền kinh tế

Bảo hiểm là một ngành kinh doanh không chỉ giữ trọng trách quan trọng là tấm lá chắn bảo vệ nền kinh tế (do bảo hiểm các rủi ro gắn liền với hoạt động kinh tế và an sinh xã hội) mà các hoạt động kinh doanh còn gắn liền với hội nhập quốc tế. Trong vai trò cầu nối và hỗ  trợ doanh nghiệp, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đã và đang nổi lên như một hiện tượng năng động nhất trong các hiệp hội ngành nghề hiện nay. Nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam, ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Phụ trách Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đã chia sẻ bí quyết.

 Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam được đánh giá là một hiệp hội hoạt động tích cực nhất và cũng làm rất tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, góp phần đưa chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát triển thị trường theo hướng lành mạnh và bền vững. Ông có thể chia sẻ bí quyết này? 

Trong cơ chế hoạt động của Hiệp hội bảo hiểm, hàng năm chúng tôi tổ chức các Hội nghị thường niên, các cuộc họp của ban chấp hành, các ban nghiệp vụ bán chuyên trách của Hiệp hội với thành viên là lãnh đạo các bộ phận nghiệp vụ của các DNBH hội viên. 

Thông qua các Hội nghị, cuộc họp trên cũng như các văn bản kiến nghị khác của DNBH hội viên trong năm, Hiệp hội ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và kịp thời có văn bản gửi cơ quan quản lý bảo hiểm và các cơ quan quản lý có liên quan khác. Đại diện Cơ quan Thường trực Hiệp hội cũng tích cực tham gia vào các tổ tư vấn dự thảo hoặc phản biện các văn bản pháp quy khi được cơ quan quản lý bảo hiểm đề nghị, vì vậy nhiều kiến nghị có thể được trao đổi với cơ quan quản lý ngay từ giai đoạn soạn thảo văn bản pháp quy.

 Một điểm tôi muốn nhấn mạnh là cơ quan quản lý bảo hiểm và Hiệp hội bảo hiểm đều có chung mục tiêu là vì một thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh, bền vững. Khi có chung mục đích, cộng với thái độ cầu thị và tinh thần trách nhiệm cao của cơ quan quản lý, những kiến nghị hợp lý của Hiệp hội bảo hiểm đều được cơ quan quản lý bảo hiểm ghi nhận và có những điều chỉnh chỉnh sách hoặc hướng dẫn kịp thời. 

Một trong những vấn đề khá nhức nhối của thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay là tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp, Hiệp hội bảo hiểm VN- nơi được xem như ngôi nhà chung của các DNBH đã và sẽ làm gì để làm tốt chức năng hoà giải? 

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh, việc thu hút, “lôi kéo” lao động giỏi của doanh nghiệp khác là một việc bình thường, ngành nào cũng có, không riêng ngành bảo hiểm. Người lao động cũng có một quyền chính đáng là tự do lựa chọn nơi làm việc phù hợp. 

Để tạo sự minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cả cá nhân và tổ chức, trên cơ sở đồng thuận của các DNBH nhân thọ, Hiệp hội bảo hiểm đã ban hành “Quy tắc ứng xử thống nhất của các DNBH nhân thọ” trong đó quy định: các DNBH nhân thọ cam kết “không gây khó khăn, cản trở quá trình chấm dứt hợp đồng lao động hay hợp đồng đại lý của nhân viên hay đại lý khi họ xin nghỉ việc”.   

Thời gian tới đây, Hiệp hội cũng sẽ xin ý kiến các DNBH phi nhân thọ và nếu được đa số đồng thuận, sẽ ban hành Quy tắc ứng xử của các DNBH phi nhân thọ.

 Một việc Hiệp hội bảo hiểm đang làm tốt là phối hợp với các DNBH hội viên đó là, khi có trường hợp người lao động thôi việc/chuyển việc mà chưa hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng lao động, Hiệp hội sẽ thông báo cho các DNBH hội viên khác được biết và đề nghị không tuyển dụng các lao động đó cho đến khi họ hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng lao động đã ký. Đối với đại lý bảo hiểm nhân thọ, Hiệp hội bảo hiểm thông qua Hệ thống quản lý dữ liệu đại lý toàn ngành hỗ trợ các DNBH hội viên trong việc xác minh đại lý giúp DNBH không tuyển dụng nhầm đại lý của DNBH khác vi phạm  quy định của luật (đại lý bảo hiểm không được làm đại lý cho DNBH khác trừ khi được sự đồng ý của DNBH thứ nhất). 

Đối với các đại lý vi phạm, Hiệp hội đưa vào Danh sách đại lý vi phạm và theo Quy chế Quản lý và chia sẻ thông tin trên Hệ thống quản lý đại lý AVICAD của Hiệp hội, các DNBH sẽ có thông tin về đại lý và không được phép tuyển dụng đại lý vi phạm trong vòng 3 năm kể từ ngày đại lý bị đưa vào Danh sách đại lý vi phạm. Cơ quan thường trực Hiệp hội cũng thường xuyên thực hiện việc hoà giải tranh chấp giữa đại lý và DNBH, giữa DNBH với nhau trên tinh thần vì quyền lợi của cả DNBH và đại lý bảo hiểm nhưng đảm bảo tuân thủ đúng quy định và duy trì được kỷ luật thị trường.

 Đối với việc cạnh tranh phi kỹ thuật (hạ phí, mở rộng điều khoản phi kỹ thuật..) trong bảo hiểm phi nhân thọ, Hiệp hội bảo hiểm luôn nhắc nhở các DNBH khi phát hiện sự việc. Căn cứ trên dữ liệu thống kê của toàn thị trường và các phân tích, tính toán của các chuyên gia thuộc các Ban nghiệp vụ Bán chuyên trách của Hiệp hội, Hiệp hội có những văn bản khuyến cáo về mức phí, điều kiện bảo hiểm… đối với những đối tượng bảo hiểm có rủi ro cao và thị trường nhiều năm thua lỗ nghiệp vụ gửi các DNBH để các DNBH tham khảo và áp dụng. Đối với những trường hợp cạnh tranh phi kỹ thuật có bằng chứng rõ ràng, Hiệp hội có công văn  cảnh báo DNBH vi phạm.

 Nhân ngày doanh nhân Việt Nam, Hiệp hội bảo hiểm có nhắn nhủ gì với đội ngũ doanh nhân ngành bảo hiểm? 

Hiệp hội bảo hiểm mong muốn các doanh nhân bảo hiểm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mình bằng chất lượng dịch vụ, có tầm nhìn xa hơn khuôn khổ thị trường Việt Nam và có những chuẩn bị thích đáng để tận dụng các cơ hội mà Cộng đồng kinh tế ASEAN cũng như các Hiệp định đối tác khác Việt Nam đã tham gia mang lại. Hiệp hội cũng mong muốn các CEO đoàn kết với nhau, hợp tác tốt với Hiệp hội bảo hiểm, vì sự nghiệp chung phát triển bền vững, lành mạnh thị trường bảo hiểm.

– Thời báo Kinh tế Việt Nam thực hiện

Bình luận ở bên dưới