Bảng xếp hạng các công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam theo vốn điều lệ hiện nay

Cập nhật liên tục bảng xếp hạng vốn điều lệ 18 công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hiện nay, đứng đầu về vốn điều lệ là Manulife, Dai-ichi Life, Hanwha Life, Prudential, Generali…

Vốn điều lệ là gì

Vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm là tổng số tiền do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và được ghi vào điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm.

thebank_bangxephangcaccongtybaohiemnhanthovietnamtheovondieulehiennay_1502962370

Vốn điều lệ luôn lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định

Bảng xếp hạng các công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam theo vốn điều lệ hiện nay

Ngày cập nhật: 18/07/2018

Stt Tên Công ty Bảo hiểm nhân thọ Vốn điều lệ (Tỷ đồng)
1 Manulife 5.720
2 Dai-ichi Life 5.400
3 Hanwha Life 4.891
4 Prudential 4.128
5 Generali 4.000
6 Cathay life 3.343
7 AIA 3.244
8 Aviva Việt Nam 2.557
9 Bảo Việt Nhân thọ 2.500
10 Sun Life 1.870
11 Chubb Life VN 1.550
12 Fubon Việt Nam 1.400
13 FWD Vietnam 1.130
14 MB Ageas Life 1.100
15 Mirae Asset Prévoir 1.079
16 BIDV Metlife 1.000
17 Phú Hưng life 683
18 Vietcombank – Cardif (VCLI) 600

thebank_bangxephangcaccongtybaohiemnhanthotheovondieulehiennaymin_1502962471

Các công ty bảo hiểm đang tiếp tục bổ sung nguồn vốn

Hiện nay, các công ty bảo hiểm nhân thọ vẫn đang tiếp tục bổ sung nguồn vốn. Bởi vì, nguồn lực tài chính vững mạnh cũng là một tiêu chí quan trọng để công ty bảo hiểm nhân thọ trở thành điểm tựa tài chính cho khách hàng trước mọi rủi ro trong cuộc sống.

Theo thị trường tài chính Việt Nam

Facebook Comments

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *