ĐỪNG BAO GIỜ ĐẢO NGƯỢC TRẬT TỰ CỦA CUỘC SỐNG

1. Không phải bởi thuận lợi rồi mới làm, mà bởi vì làm đi mới có thuận lợi.
2. Không phải bởi vì có cơ hội mới tranh thủ, mà bởi vì tranh thủ nên mới có cơ hội.
3. Không phải bởi vì biết rồi mới đi làm, mà bởi vì làm rồi mới biết.
4. Không phải bởi vì trưởng thành rồi mới gánh vác, mà bởi vì gánh vác mới trưởng thành.
5. Không phải bởi vì có rồi mới bỏ ra, mà bởi vì bỏ ra rồi mới có.

6. Không phải là đột phá rồi mới thách thức, mà bởi vì thách thức nên mới bứt phá.
7. Không phải bởi vì thành công mới trưởng thành, mà bởi vì trưởng thành mới thành công.
8. Không phải bởi vì có năng lực lãnh đạo mới biết phối hợp, mà bởi vì biết phối hợp mới có năng lực lãnh đạo.
9. Không phải bởi vì có thu hoạch mới đi cảm ơn, mà bởi vì cảm ơn nên mới có thu hoạch.
10. Không phải bởi vì có tiền rồi mới đi học tập, mà bởi vì đi học tập mới có tiền.

CEO Đỗ Bình
Chúc các bạn luôn chiến thắng, tư duy mới để có bước tiến mới trong cuộc sống !

Facebook Comments

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *